LEGÚJABB BEJEGYZÉSEK

2014. 04. 27.

Az Akasha

Az Akasha több, mint egy virtuális szellemi történetgyűjtemény.
Egy élő és intelligens jelenség, amit méltán hívnak "Isten krónikájának", mert nem csak történelmi gyűjtemény, hanem szellemi tudástár is. Magába hordozza az összes létsík és azoknak alternatív valóságainak történéseit és meg nem történt cselekményeit is. Nem csak a múlt, jelen, jövő alternatíváinak összességét tartalmazza, hanem a kinyilvánított és a meg nem nyilvánult gondolatok is ugyanúgy megtalálhatóak az Akashában.

1. A mágusok, druidák, alkimisták, sámánok, és látnokok titkos "krónikája"
A mágusok, druidák, alkimisták, sámánok, és látnokok a jövőbeli okumálást kivétel nélkül mind az Akashából nyerték. Használatához hosszú évtizedeken át - vagy akár egy egész életen át - való tanulás, mély bölcselet, elszántság, és kitartás, volt szükséges. Az Akasha használatához való kódrendszereket és kulcsok egy részét elrejtett és titkosított dokumentumokban őrizték. 
Nostradamus (Michel de Nostredame, 1503-1566) francia csillagász-asztrológus és orvos a legenda szerint Salamon kulcsát használta jövendöléseihez. 
A kódolt dokumentumokat szigorúan eltitkolták - főleg a középkortól.  A titkosított dokumentumok eretnek iratoknak számítottak az inkvizíció idején, aminek a birtoklásáért kínzás és halálbüntetés járt.
Volt, hogy a titkos kódrendszereket nem is egy helyen őrizték, és nem egy személy volt az őrizője.

2. Hermész Triszmegisztosz, az isteni tudás "elhintője"
Hermész Triszmegisztosz, azaz Thot iráni - levita (mesterek kasztja) - származású egyiptomi főpap volt. Állítólag az ő múmiájának a kezében találták meg a Smaragdtáblát, mely az alkímia alapszövegét tartalmazza.
Hermész Triszmegisztosz (háromszor magasztos Hermész) az írás feltalálója, és az isteni titkos tudás ismerője volt. Az isteni tudáshoz való kulcsrendszereket gondosan kódolva elrejtette a Föld különböző részein. Remélve, hogy ha az emberiség szellemileg elég fejlett lesz a kulcsok segítségével betekinthet az Akashába. Ezzel ismét visszatérhet az emberiség Istenhez.

3. Akasha - mátrix a mátrixban
Nem csak hatalmas tudástár, de rendkívül bonyolult hozzáférésű komplexum. A fizikai síkon - pl. a Földön - elrejtett kódkulcsok dekódolása még nem garancia arra, hogy bárki belenézhessen. Megfelelő szellemi fejlettség és tudás nélkül lehetetlen belépni az Akashába. A belépőkulcsok (vagy kódrendszerek) csak a belépést teszik lehetővé. Az Akashán belül a különböző szellemi és tudásszintek birtokában lehet csak navigálni. Egy bizonyos tudás és/vagy szellemi szint egy lehetőséget nyit meg egy adott tudáshoz. Magasabb tudás és szellemi szintek már maga az isteni tudás dekódolását biztosítják. 
Az Akasha olyan, mint egy hatalmas banki széfkomplexum tele kódolt ajtókkal és fiókokkal. 

4. Az Akasha a Bibliában 
"(...) Feljegyezted, Uram, szenvedésem útját, összegyűjtötted tömlőidben könnyeimet. (...)"
ZSOLTÁROK KÖNYVE 56: 9


"(...) így szólok hát hozzád: Lásd itt vagyok! A könyvtekercsben rólam írták, hogy teljesítsem akaratod. Parancsod, Istenem, örömmel tölti el szívemet. (...)"
ZSOLTÁROK KÖNYVE 40: 8-9

"(...) Akkor így szóltam: Íme jövök, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van. (...)"
ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL 10: 7

"(...) szemed már látta tetteimet, s könyvedben mind felírta őket. Meghatároztad napjaimat, mielőtt még egy is megjelent belőlük. (...)"
ZSOLTÁROK KÖNYVE 139: 16

"(...) Kinyitottak egy másik könyvet is, az élet könyvét. A halottak fölött ítélkeztek, ahogy a könyvekben fel volt jegyezve, a tetteik szerint: (...)"
JELENÉSEK KÖNYVE 20: 12

IMA A BOLDOGASSZONYHOZ

Mi Anyánk Univerzum királynője, ki a Földön vagy. Szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Miképpen Benned, azonképpen bennünk is. S ahogy mindennap elküldöd a Te szereteted angyalait, úgy küldd el hozzánk ma is. És bocsásd meg a bűneinket, melyet a Te tested oltára a Természet ellen követtünk el. Miképpen mi is jóvátesszük azzal, hogy meggyógyítjuk a Földet. És gyógyítsd meg a szíveinket, szabadíts meg minden rossztól.

Mert Tiéd a Föld, a gyümölcs, az állatvilág, az emberi test, a szerelem, a szépség, és az öröklét.

Mindörökké, Ámen.

NIMRÓD KIRÁLY SEGÍTSÉGŰL HÍVÁSA

szólítom a Hold istenét, akit úgy neveznek: Ősúr.

szólítom a Mars szellemét, akit úgy neveznek: Hadúr.

szólítom a Nap erejét, akit úgy neveznek: Arany Atyácska.

szólítom a Vénusz istennőjét, akit úgy neveznek: Boldogasszony.

szólítom a Merkúr szellemét, akit úgy neveznek: Világügyelő Fiú.

szólítom a Jupiter szellemét, akit úgy neveznek: Magyarok Istene.

szólítom a Szaturnusz istenét, akit úgy neveznek: Öregisten.

Nap Párduca, szittyák dicső királya ébredj fel, jöjj el újra! Boríts fényt szent hazánkra!

AZ INDIAI HUNOK IMÁJA

Meditáljunk a Teremtő isteni Fényforráson, mely a Nap istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja égi, s földi lényeket. Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk!

INDIÁN SZENT TANÍTÁSOK

1. Tiszteld a Föld Anyát, és a másik három emberi faj bőrszínét!
2. Óvd a Föld Anyát és teremtményeit!
3. Becsüld a többi élőlényt, és hagyd, hogy ők is becsüljenek téged!
4. Légy nagyvonalú, mer ez az, ami segít túlélni! Adj hálát az életért a Teremtőnek!
5. Szeress, és vívd ki, hogy szeressenek!
6. Légy alázatos! Az alázat a bölcsesség és az értelem ajándéka!
7. Mindig légy kedves magaddal és másokkal!
8. Részesülj az érzésekből és a személyes kapcsolatokból!
9. Légy becsületes magaddal és másokkal!
10. Tartsd be ezeket a törvényeket, és tartasd be a többi emberrel is!

HAMÍS TANÍTÓK, ÁLMESTEREK ISMÉRVEI

1. A hamis tanító nem várja, hanem begyűjti a tanítványokat.
2. A hamis tanító tanításának középpontjában nem a Tan, hanem ő maga áll.
3. A hamis tanító a belsőről beszél, de a külsőre figyel.
4. A hamis tanító szeretetről és megbocsátásról beszél, mindaddig, amíg érdekei nincsenek veszélyben.
5. A hamis tanító hízeleg a tanítványainak, míg az igazi számon kérni, dorgálni is tud.
6. A hamis tanító nem kivívja, hanem kiköveteli a tanítványok tiszteletét és odaadását.
7. A hamis tanító szegénységet és szerénységet hirdet, de jól megél a hívek áldozatkészségéből.
8. A hamis tanító minduntalan saját küldetésére, kiválasztottságára hivatkozik.
9. A hamis tanító fennen hirdeti, ő már mentesült a földi élet törvényei, a Karma és az újjászületés alól.
10. A hamis tanító fél a többi tanítótól. A hamisak riválisai, az igaziak leleplezői lehetnek.
11. A hamis tanító fejlődésről beszél, de ő maga nem fejlődik.
12. A hamis tanító híveit, titkokkal, csodákkal, "fizeti ki".
13. A hamis tanító azt hirdeti, hogy az ő áldása, beavatása garancia a tanítvány fejlődésére.
14. A hamis tanító magához öleli a nála gyengébbeket, de eltaszítja az erősebbet.
15. A hamis tanító nem magyarázatot ad, hanem tekintélyekre hivatkozva vakhitet követel.
16. A hamis tanító a saját útját hirdeti a legigazabbnak minden út közül.