LEGÚJABB BEJEGYZÉSEK

2012. 02. 26.

A mágiáról

Véleményem szerint a mágia kétélű dolog.
A mágia önmagában nem rossz, de nem is jó. Én minden esetre nem ajánlom az alkalmazását, mert a mágia olyan mértékű befolyást gyakorolhat a karmákra és sorsokra, hogy az még végzetes is lehet. Ezt értem az emberek személyére lebontva is de értem akár egy egész nemzetére is.
A mágia ma reneszánszát éli és divatos lett "jósokhoz", "látókhoz" járni. 
Azonban, a magát boszorkánynak, mágusnak, látónak, stb... mondó emberek között is sok nem tartja azt szem előtt, hogy végső soron az ő képességük is Istentől való, és már ez önmagában egy téves útra tereli a különböző karmákat, sorsokat.


- Mi a karma és a sors? Mi köztük a különbség?
A karma szanszkrit nyelven tettet, cselekedetet jelent. Az ok-okozat, pontosabban az ok és az okozat viszonya, kölcsönhatása, törvénye. 
A sors az ember által szabadon választott - és Isten által vezérelt - és felvállalt életút, melyet egy adott életen belül, vagy adott életeken át kell bejárnia.
A karma tehát a beteljesítendő sors kiválasztásánál és a bejárandó Ut/ak teljesítésénél kap szerepet.


Most lássuk a mágiának olyan részeit, amit a legtöbb ember ártalmatlannak tart, de bizony valójában sokkal több problémát is okozhat, mint amennyi jót.


Szerelmi mágia
Nagyon ritka az olyan szerelmi kötés, amely nem, vagy csak nagyon minimális problémákat okozhat egy párkapcsolatban.
A gondot a két személy összeegyeztethetetlen karmája, sorsa okozza, ami megmérgezi a két ember kapcsolatát. Vagyis, amikor egy olyan emberre kérnek szerelmi kötést, akinek a szabad akarata nem támogatja az adott szerelmi kapcsolatot, akkor ez nagy mértékű befolyást gyakorol az illető személyek sorsára, karmájára, ami egy merőben teljesen más út felé tereli a két felet. 
- Mi ebben a rossz?
Azért baj, mert végleg letérítheti az embert a kiválasztott útjáról, amit szabad akaratából választott és be kell járnia.
Minden szabadon választott emberi sors Istent hivatott szolgálni és a mágia által okozott kényszerű paradoxonok felborítják a különböző szabad akaratok közötti kényes egyensúlyt. Ezért is olyan sok az emberek között a súlyos konfliktus, mert a kényszerű paradoxonok vezénylik a sorsukat, karmáikat. Emberi sorsok kuszálódhatnak és mehetnek végleg tönkre egy rosszul megválasztott karma által.


- Mik azok a "kényszerű paradoxonok"; és hogyan lehet ellenük védekezni? 
A kényszerű paradoxonok a mágia által generált akarat-energiák, amelyek gátolják egy másik ember szabad akaratának kibontakozását.
Tegyük fel, hogy valaki szerelmi kötést kér egy olyan személyre, aki szabad akaratából nem menne bele egy párkapcsolatba. Ez ellenkezik a kiszemelt illető szabad akaratával és ez okoz kényszerű paradoxonokat. Mivel a szabad akarat Isten adománya az embereknek, így az emberi szabad akarat gátolása ellenkezik Isten akaratával, vagyis ennek gátolása mindenképp büntetést vonz maga után. Nem csak arra, aki kérte, hanem arra is aki végre hajtotta a mágiát.
Minden esetre mágiával sosem szabad védekezni ellene!
Fontos ehhez megismerni önmagunkat és az általunk szabadon választott Utat. Ehhez viszont elengedhetetlen Isten útmutatása, mert önmagunkban mi emberek nem vagyunk elég bölcsek ahhoz és nem rendelkezünk olyan nagy tudással sem, hogy lehetővé tehetnénk ezek ismeretét. 
Először, tehát meg kell nyílnunk Isten felé, és fontos elfogadnunk az általunk szabadon választott és Isten által vezérelt Utunkat.
Másodszor, el kell tudnunk fogadni mások szabad akaratából választott, saját Útjaikat, melyek sokszor nem futnak velünk párhuzamos utakon, bármennyire is szeretnénk.
Az szereti igazán a másikát, aki képes elengedni a szeretett társat. Ezzel esélyt adhat egy szabad akarat által választott döntésnek is.
Erre csakis a legmagasabb szintű isteni szeretet képes. 
- Mi a további teendő?
Ha már megtörtént a mágikus beavatkozás nem tehetünk semmit, mert ami megtörtént azt már nem tudjuk megmásítani.
Legtöbb, amit tehetünk az az imádkozás és feloldozás.
Vagyis, Istentől kérjük imában a feloldozást, mint magunkra, mint a másik félre/felekre.
Ilyenkor nem ajánlatos önmagunkat vagy másokat hibáztatni, mert ez még több kényszerű paradoxont generál!
Lehetőleg próbáljunk megbocsátani magunknak és másoknak is a hibás/rossz viselkedésért.
Mindig legyünk következetesek másokhoz is ne csak önmagunkhoz!

- Mi a helyzet az átkokkal? 
Az olyat lehet csak megátkozni, aki hisz is benne.
Véleményem szerint olyan, hogy "átok" nem létezik.
Aki megmarad Isten Útján, és igazan éli életét, annak nincs szüksége semmilyen mágiára, és az átkoktól sem kell félnie.

IMA A BOLDOGASSZONYHOZ

Mi Anyánk Univerzum királynője, ki a Földön vagy. Szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Miképpen Benned, azonképpen bennünk is. S ahogy mindennap elküldöd a Te szereteted angyalait, úgy küldd el hozzánk ma is. És bocsásd meg a bűneinket, melyet a Te tested oltára a Természet ellen követtünk el. Miképpen mi is jóvátesszük azzal, hogy meggyógyítjuk a Földet. És gyógyítsd meg a szíveinket, szabadíts meg minden rossztól.

Mert Tiéd a Föld, a gyümölcs, az állatvilág, az emberi test, a szerelem, a szépség, és az öröklét.

Mindörökké, Ámen.

NIMRÓD KIRÁLY SEGÍTSÉGŰL HÍVÁSA

szólítom a Hold istenét, akit úgy neveznek: Ősúr.

szólítom a Mars szellemét, akit úgy neveznek: Hadúr.

szólítom a Nap erejét, akit úgy neveznek: Arany Atyácska.

szólítom a Vénusz istennőjét, akit úgy neveznek: Boldogasszony.

szólítom a Merkúr szellemét, akit úgy neveznek: Világügyelő Fiú.

szólítom a Jupiter szellemét, akit úgy neveznek: Magyarok Istene.

szólítom a Szaturnusz istenét, akit úgy neveznek: Öregisten.

Nap Párduca, szittyák dicső királya ébredj fel, jöjj el újra! Boríts fényt szent hazánkra!

AZ INDIAI HUNOK IMÁJA

Meditáljunk a Teremtő isteni Fényforráson, mely a Nap istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja égi, s földi lényeket. Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk!

INDIÁN SZENT TANÍTÁSOK

1. Tiszteld a Föld Anyát, és a másik három emberi faj bőrszínét!
2. Óvd a Föld Anyát és teremtményeit!
3. Becsüld a többi élőlényt, és hagyd, hogy ők is becsüljenek téged!
4. Légy nagyvonalú, mer ez az, ami segít túlélni! Adj hálát az életért a Teremtőnek!
5. Szeress, és vívd ki, hogy szeressenek!
6. Légy alázatos! Az alázat a bölcsesség és az értelem ajándéka!
7. Mindig légy kedves magaddal és másokkal!
8. Részesülj az érzésekből és a személyes kapcsolatokból!
9. Légy becsületes magaddal és másokkal!
10. Tartsd be ezeket a törvényeket, és tartasd be a többi emberrel is!

HAMÍS TANÍTÓK, ÁLMESTEREK ISMÉRVEI

1. A hamis tanító nem várja, hanem begyűjti a tanítványokat.
2. A hamis tanító tanításának középpontjában nem a Tan, hanem ő maga áll.
3. A hamis tanító a belsőről beszél, de a külsőre figyel.
4. A hamis tanító szeretetről és megbocsátásról beszél, mindaddig, amíg érdekei nincsenek veszélyben.
5. A hamis tanító hízeleg a tanítványainak, míg az igazi számon kérni, dorgálni is tud.
6. A hamis tanító nem kivívja, hanem kiköveteli a tanítványok tiszteletét és odaadását.
7. A hamis tanító szegénységet és szerénységet hirdet, de jól megél a hívek áldozatkészségéből.
8. A hamis tanító minduntalan saját küldetésére, kiválasztottságára hivatkozik.
9. A hamis tanító fennen hirdeti, ő már mentesült a földi élet törvényei, a Karma és az újjászületés alól.
10. A hamis tanító fél a többi tanítótól. A hamisak riválisai, az igaziak leleplezői lehetnek.
11. A hamis tanító fejlődésről beszél, de ő maga nem fejlődik.
12. A hamis tanító híveit, titkokkal, csodákkal, "fizeti ki".
13. A hamis tanító azt hirdeti, hogy az ő áldása, beavatása garancia a tanítvány fejlődésére.
14. A hamis tanító magához öleli a nála gyengébbeket, de eltaszítja az erősebbet.
15. A hamis tanító nem magyarázatot ad, hanem tekintélyekre hivatkozva vakhitet követel.
16. A hamis tanító a saját útját hirdeti a legigazabbnak minden út közül.