LEGÚJABB BEJEGYZÉSEK

2015. 11. 05.

A MAJA-NAPTÁR ÉS A 4 BIBLIAI EVANGÉLIUM KAPCSOLATA

A Maja-naptár 25 920 éves ciklusban számol és 2012-ben járt le ez a bizonyos ciklus.  Állítólag.
De mit is jelent ez? 
Ahhoz, hogy minden világos legyen nézzük meg ehhez a 4 bibliai evangélium szerzőit.

János apostol
jelképe: a Sas (más ábrázolásokban a Kígyó)
Jézus egyetlen szeretett tanítványa a 12 apostol közül.
A galileai Betániából származott, az apja Zebedeus halász. Anyja Szalóme Jézus egyik követője volt. 
Keresztelő János követője lett, majd vértanúsága után Jézus tanítványa.
Egyik kiemelt bizalmasa volt Jézusnak, aki az utolsó vacsorán mellette ült.
Az apostolok közül csak ő kísérte végső útján a Mestert a Golgotára. A kereszt alatt Jézus az ő gondjára bízta anyját, Máriát.
Miután elterjedt a híre, hogy Jézus feltámadt elsők között sietett az üres sziklasírhoz, hogy megbizonyosodjon róla.
Mária haláláig Jeruzsálemben maradt, és ott a környéken és Szamáriában tanított.
Ő tanította a második apostol-nemzedék több jelentős képviselőjét: hieropoliszi Pápiász, szmirnai Polikráp, antiókhiai Ignác, püspököket. 
Domitiánusz császár Patmosz szigetére száműzte, ahol azokban a látomásokban részesült, amelyeket a Jelenések Könyvében leírt.
Nerva uralkodása idején visszatért Epheszoszba. Traianusz uralkodásának idején kb. 100 éves korában halt meg természetes halállal.

Evangéliumával a hitet akarta megerősíteni a hamis tanítókkal szemben.
A 4 evangélium közül János evangéliuma az egyik, amelyik leírja Jézus származását is.
Nyelvezete az ógörög.

Márk evangélista 
jelképe: az Oroszlán
Zsidó származású Lévi törzséből való pap volt. Cyrenaica tartományban született. Eredeti neve János, de mivel nem zsidók közt tanított Marcus-nak nevezték el, azaz "Nehéz Kalapácsnak". A hagyomány szerint azért kapta ezt a nevet, mert úgy alakította az embereket, mint kalapács a forró vasat. Péter apostol követője és utazásai során társa volt.
Az egyiptomi kopt ortodox egyház megalapítója, melynek Alexandriában ő volt az első püspöke. Az egyiptomi pogány papok rossz szemmel nézték tevékenységét. Elfogták, nyakára kötelet kötöttek és a sziklás ösvényen addig vonszolták, míg bele nem halt 58 évesen.

Evangéliuma Péter apostol prédikációira épült.


Lukács evangélista
jelképe: a Bika
A szíriai Antiokheia városában született. Eredeti foglalkozása orvos volt. Pál apostol térítette meg. Péter és Pál apostolok halála után bejárta Itáliát, Galliát, Dalmáciát, Makedóniát. Más források szerint tanított Egyiptomban, Líbiában, Tebaiszban.
Szigorú böjttel és más vezekléssel sanyargatta magát. 84 éves korában vértanúhalált szenvedett.

A harmadik evangélium mellett ő írta "Az apostolok cselekedetei" című bibliai könyvet is.

Máté apostol
jelképe: az Angyal
Zsidó származású vámszedő volt. Jézus Kafarnaumban találkozott vele és tanítványai közé fogatta. 

Az övé a másik Evangélium, ami tartalmazza Jézus származását.
Nyelve a héber.

A 4 evangélium úgy tartozik egymáshoz, mint az évszakok.

János evangéliuma a Tavasz-világévszakot hordozza magában, melynek másik neve Ezüstkor.
Az élet kezdete.
Zodiákus jegye: a Skorpió. Eleme: a Víz.

Márk evangéliuma a Nyár-világévszakot hordozza magában, melyet úgy ismerünk, hogy Aranykor.
Az élet deleje.
Zodiákus jegye: az Oroszlán. Eleme: a Tűz.

Lukács evangéliuma az Ősz-világévszakot hordozza magában, melyet úgy nevezünk Rézkor.
Az élet alkonya.
Zodiákus jegye: a Bika. Eleme: a Föld.

Máté evangéliuma a Tél-világévszakot hordozza, melyet úgy ismerünk Vaskor.
Az álom korszaka.
Zodiákus jegye: a Vízöntő. Eleme: a Levegő.

Jézus születésével a Halak világhónap indult el, és a Vaskorban - azaz az álom időszakában - vagyunk.  

IMA A BOLDOGASSZONYHOZ

Mi Anyánk Univerzum királynője, ki a Földön vagy. Szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Miképpen Benned, azonképpen bennünk is. S ahogy mindennap elküldöd a Te szereteted angyalait, úgy küldd el hozzánk ma is. És bocsásd meg a bűneinket, melyet a Te tested oltára a Természet ellen követtünk el. Miképpen mi is jóvátesszük azzal, hogy meggyógyítjuk a Földet. És gyógyítsd meg a szíveinket, szabadíts meg minden rossztól.

Mert Tiéd a Föld, a gyümölcs, az állatvilág, az emberi test, a szerelem, a szépség, és az öröklét.

Mindörökké, Ámen.

NIMRÓD KIRÁLY SEGÍTSÉGŰL HÍVÁSA

szólítom a Hold istenét, akit úgy neveznek: Ősúr.

szólítom a Mars szellemét, akit úgy neveznek: Hadúr.

szólítom a Nap erejét, akit úgy neveznek: Arany Atyácska.

szólítom a Vénusz istennőjét, akit úgy neveznek: Boldogasszony.

szólítom a Merkúr szellemét, akit úgy neveznek: Világügyelő Fiú.

szólítom a Jupiter szellemét, akit úgy neveznek: Magyarok Istene.

szólítom a Szaturnusz istenét, akit úgy neveznek: Öregisten.

Nap Párduca, szittyák dicső királya ébredj fel, jöjj el újra! Boríts fényt szent hazánkra!

AZ INDIAI HUNOK IMÁJA

Meditáljunk a Teremtő isteni Fényforráson, mely a Nap istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja égi, s földi lényeket. Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk!

INDIÁN SZENT TANÍTÁSOK

1. Tiszteld a Föld Anyát, és a másik három emberi faj bőrszínét!
2. Óvd a Föld Anyát és teremtményeit!
3. Becsüld a többi élőlényt, és hagyd, hogy ők is becsüljenek téged!
4. Légy nagyvonalú, mer ez az, ami segít túlélni! Adj hálát az életért a Teremtőnek!
5. Szeress, és vívd ki, hogy szeressenek!
6. Légy alázatos! Az alázat a bölcsesség és az értelem ajándéka!
7. Mindig légy kedves magaddal és másokkal!
8. Részesülj az érzésekből és a személyes kapcsolatokból!
9. Légy becsületes magaddal és másokkal!
10. Tartsd be ezeket a törvényeket, és tartasd be a többi emberrel is!

HAMÍS TANÍTÓK, ÁLMESTEREK ISMÉRVEI

1. A hamis tanító nem várja, hanem begyűjti a tanítványokat.
2. A hamis tanító tanításának középpontjában nem a Tan, hanem ő maga áll.
3. A hamis tanító a belsőről beszél, de a külsőre figyel.
4. A hamis tanító szeretetről és megbocsátásról beszél, mindaddig, amíg érdekei nincsenek veszélyben.
5. A hamis tanító hízeleg a tanítványainak, míg az igazi számon kérni, dorgálni is tud.
6. A hamis tanító nem kivívja, hanem kiköveteli a tanítványok tiszteletét és odaadását.
7. A hamis tanító szegénységet és szerénységet hirdet, de jól megél a hívek áldozatkészségéből.
8. A hamis tanító minduntalan saját küldetésére, kiválasztottságára hivatkozik.
9. A hamis tanító fennen hirdeti, ő már mentesült a földi élet törvényei, a Karma és az újjászületés alól.
10. A hamis tanító fél a többi tanítótól. A hamisak riválisai, az igaziak leleplezői lehetnek.
11. A hamis tanító fejlődésről beszél, de ő maga nem fejlődik.
12. A hamis tanító híveit, titkokkal, csodákkal, "fizeti ki".
13. A hamis tanító azt hirdeti, hogy az ő áldása, beavatása garancia a tanítvány fejlődésére.
14. A hamis tanító magához öleli a nála gyengébbeket, de eltaszítja az erősebbet.
15. A hamis tanító nem magyarázatot ad, hanem tekintélyekre hivatkozva vakhitet követel.
16. A hamis tanító a saját útját hirdeti a legigazabbnak minden út közül.