LEGÚJABB BEJEGYZÉSEK

2013. 08. 10.

Elementálok a mágiában - az öt elemAz ősi kultúrákban, melyekben jelentős szerepe volt a misztikumnak is az öt őselem köré szerveződött a vallási és hitrendszer. 
A vallás nem határolódott el a tudományoktól, hanem szerves kiegészítő része volt azoknak.
A mágia és a tudomány lényegében ugyanaz volt. A papok és papnők hosszú éveken át tanulták a tudományokat/mágiát. Évek hosszú során tették magukévá a matematikát, geometriát, asztrológiát, geológiát, alkímiát, és az orvoslást. 

Nincs jó vagy rossz mágia. Csak az alkalmazási módja lehet jó vagy rossz. A szándék dönti el minden esetben, hogy milyen mágiáról van szó.
Azonban a legjobb szándék vezérelte mágia is rosszá válthat, ha azt nem megfelelően vezetik elő.
A helyesen alkalmazott - jó - mágiában az elemek meghatározott ciklus szerint működnek, vagyis a természeti törvények íratlan szabályai szerint.
A rossz - vagy gonosz - mágiában az elemek kaotikus összekapcsolása és nem megfelelő arányú - vagyis természetellenes - alkalmazása egy torz és működésében hibás dolgot eredményezhet.  

1. elem: a Tűz

Jelképezi a Teremtőt és a Szent Atyát.
A Tűz, az ihlet, a bátorítás, a teremtés, és a tudás eleme. Nélküle nem létezne élet. Sem a Földön, de még az univerzumban sem.

A kezdet és a vég szimbóluma.

2. elem: a Víz
A Boldogasszonyt jelképezi. 
A teremtés, a védelem, és az idő eleme. Olyan fontos, mint a Tűz elem. A Tűz elemmel együtt alkotják a teremtés világosságát.
A folytonosság szimbóluma.


 3. elem: a Föld

A Fiút, Jézust jelképezi. 
A tudás befogadója, védelmezője, és közvetítője.
 4. elem: a Levegő (vagy a Fa)

A Szentlélek szimbóluma.
A tudás védelmezője és szétterjesztője.


5. elem: a Fém
Az anyag és az anyagiasság szimbóluma.
Jelképezheti a megtestesült anyagot, és magát az Embert is.

IMA A BOLDOGASSZONYHOZ

Mi Anyánk Univerzum királynője, ki a Földön vagy. Szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Miképpen Benned, azonképpen bennünk is. S ahogy mindennap elküldöd a Te szereteted angyalait, úgy küldd el hozzánk ma is. És bocsásd meg a bűneinket, melyet a Te tested oltára a Természet ellen követtünk el. Miképpen mi is jóvátesszük azzal, hogy meggyógyítjuk a Földet. És gyógyítsd meg a szíveinket, szabadíts meg minden rossztól.

Mert Tiéd a Föld, a gyümölcs, az állatvilág, az emberi test, a szerelem, a szépség, és az öröklét.

Mindörökké, Ámen.

NIMRÓD KIRÁLY SEGÍTSÉGŰL HÍVÁSA

szólítom a Hold istenét, akit úgy neveznek: Ősúr.

szólítom a Mars szellemét, akit úgy neveznek: Hadúr.

szólítom a Nap erejét, akit úgy neveznek: Arany Atyácska.

szólítom a Vénusz istennőjét, akit úgy neveznek: Boldogasszony.

szólítom a Merkúr szellemét, akit úgy neveznek: Világügyelő Fiú.

szólítom a Jupiter szellemét, akit úgy neveznek: Magyarok Istene.

szólítom a Szaturnusz istenét, akit úgy neveznek: Öregisten.

Nap Párduca, szittyák dicső királya ébredj fel, jöjj el újra! Boríts fényt szent hazánkra!

AZ INDIAI HUNOK IMÁJA

Meditáljunk a Teremtő isteni Fényforráson, mely a Nap istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja égi, s földi lényeket. Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk!

INDIÁN SZENT TANÍTÁSOK

1. Tiszteld a Föld Anyát, és a másik három emberi faj bőrszínét!
2. Óvd a Föld Anyát és teremtményeit!
3. Becsüld a többi élőlényt, és hagyd, hogy ők is becsüljenek téged!
4. Légy nagyvonalú, mer ez az, ami segít túlélni! Adj hálát az életért a Teremtőnek!
5. Szeress, és vívd ki, hogy szeressenek!
6. Légy alázatos! Az alázat a bölcsesség és az értelem ajándéka!
7. Mindig légy kedves magaddal és másokkal!
8. Részesülj az érzésekből és a személyes kapcsolatokból!
9. Légy becsületes magaddal és másokkal!
10. Tartsd be ezeket a törvényeket, és tartasd be a többi emberrel is!

HAMÍS TANÍTÓK, ÁLMESTEREK ISMÉRVEI

1. A hamis tanító nem várja, hanem begyűjti a tanítványokat.
2. A hamis tanító tanításának középpontjában nem a Tan, hanem ő maga áll.
3. A hamis tanító a belsőről beszél, de a külsőre figyel.
4. A hamis tanító szeretetről és megbocsátásról beszél, mindaddig, amíg érdekei nincsenek veszélyben.
5. A hamis tanító hízeleg a tanítványainak, míg az igazi számon kérni, dorgálni is tud.
6. A hamis tanító nem kivívja, hanem kiköveteli a tanítványok tiszteletét és odaadását.
7. A hamis tanító szegénységet és szerénységet hirdet, de jól megél a hívek áldozatkészségéből.
8. A hamis tanító minduntalan saját küldetésére, kiválasztottságára hivatkozik.
9. A hamis tanító fennen hirdeti, ő már mentesült a földi élet törvényei, a Karma és az újjászületés alól.
10. A hamis tanító fél a többi tanítótól. A hamisak riválisai, az igaziak leleplezői lehetnek.
11. A hamis tanító fejlődésről beszél, de ő maga nem fejlődik.
12. A hamis tanító híveit, titkokkal, csodákkal, "fizeti ki".
13. A hamis tanító azt hirdeti, hogy az ő áldása, beavatása garancia a tanítvány fejlődésére.
14. A hamis tanító magához öleli a nála gyengébbeket, de eltaszítja az erősebbet.
15. A hamis tanító nem magyarázatot ad, hanem tekintélyekre hivatkozva vakhitet követel.
16. A hamis tanító a saját útját hirdeti a legigazabbnak minden út közül.