LEGÚJABB BEJEGYZÉSEK

2013. 08. 10.

Elementálok a mágiában - az öt elemAz ősi kultúrákban, melyekben jelentős szerepe volt a misztikumnak is az öt őselem köré szerveződött a vallási és hitrendszer. 
A vallás nem határolódott el a tudományoktól, hanem szerves kiegészítő része volt azoknak.
A mágia és a tudomány lényegében ugyanaz volt. A papok és papnők hosszú éveken át tanulták a tudományokat/mágiát. Évek hosszú során tették magukévá a matematikát, geometriát, asztrológiát, geológiát, alkímiát, és az orvoslást. 

Nincs jó vagy rossz mágia. Csak az alkalmazási módja lehet jó vagy rossz. A szándék dönti el minden esetben, hogy milyen mágiáról van szó.
Azonban a legjobb szándék vezérelte mágia is rosszá válthat, ha azt nem megfelelően vezetik elő.
A helyesen alkalmazott - jó - mágiában az elemek meghatározott ciklus szerint működnek, vagyis a természeti törvények íratlan szabályai szerint.
A rossz - vagy gonosz - mágiában az elemek kaotikus összekapcsolása és nem megfelelő arányú - vagyis természetellenes - alkalmazása egy torz és működésében hibás dolgot eredményezhet.  

1. elem: a Tűz

Jelképezi a Teremtőt és a Szent Atyát.
A Tűz, az ihlet, a bátorítás, a teremtés, és a tudás eleme. Nélküle nem létezne élet. Sem a Földön, de még az univerzumban sem.

A kezdet és a vég szimbóluma.

2. elem: a Víz
A Boldogasszonyt jelképezi. 
A teremtés, a védelem, és az idő eleme. Olyan fontos, mint a Tűz elem. A Tűz elemmel együtt alkotják a teremtés világosságát.
A folytonosság szimbóluma.


 3. elem: a Föld

A Fiút, Jézust jelképezi. 
A tudás befogadója, védelmezője, és közvetítője.
 4. elem: a Levegő (vagy a Fa)

A Szentlélek szimbóluma.
A tudás védelmezője és szétterjesztője.


5. elem: a Fém
Az anyag és az anyagiasság szimbóluma.
Jelképezheti a megtestesült anyagot, és magát az Embert is.

IMA A BOLDOGASSZONYHOZ

Mi Anyánk Univerzum királynője, ki a Földön vagy. Szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Miképpen Benned, azonképpen bennünk is. S ahogy mindennap elküldöd a Te szereteted angyalait, úgy küldd el hozzánk ma is. És bocsásd meg a bűneinket, melyet a Te tested oltára a Természet ellen követtünk el. Miképpen mi is jóvátesszük azzal, hogy meggyógyítjuk a Földet. És gyógyítsd meg a szíveinket, szabadíts meg minden rossztól.

Mert Tiéd a Föld, a gyümölcs, az állatvilág, az emberi test, a szerelem, a szépség, és az öröklét.

Mindörökké, Ámen.

NIMRÓD KIRÁLY SEGÍTSÉGŰL HÍVÁSA

szólítom a Hold istenét, akit úgy neveznek: Ősúr.

szólítom a Mars szellemét, akit úgy neveznek: Hadúr.

szólítom a Nap erejét, akit úgy neveznek: Arany Atyácska.

szólítom a Vénusz istennőjét, akit úgy neveznek: Boldogasszony.

szólítom a Merkúr szellemét, akit úgy neveznek: Világügyelő Fiú.

szólítom a Jupiter szellemét, akit úgy neveznek: Magyarok Istene.

szólítom a Szaturnusz istenét, akit úgy neveznek: Öregisten.

Nap Párduca, szittyák dicső királya ébredj fel, jöjj el újra! Boríts fényt szent hazánkra!

INDIÁN TÍZPARANCSOLAT

1. Gondoskodj a Földről, és tiszteld minden lakóját!
2. Maradj hű a Nagy Szellemhez (Szentlélek)!
3. Mutass tiszteletet embertársaid iránt!
4. Dolgozz az egész emberiségért!
5. Segíts és szeress, ahol szükséges!
6. Tedd azt, amit jónak gondolsz!
7. Gondoskodj tested és lelked jólétéről!
8. Erőd egy részét fordítsd a világ jobbítására!
9. Légy mindig igazságos és tisztességes!
10. Vállald tetteid következményét!

INDIÁN SZENT TANÍTÁSOK

1. Tiszteld a Föld Anyát, és a másik három emberi faj bőrszínét!
2. Óvd a Föld Anyát és teremtményeit!
3. Becsüld a többi élőlényt, és hagyd, hogy ők is becsüljenek téged!
4. Légy nagyvonalú, mer ez az, ami segít túlélni! Adj hálát az életért a Teremtőnek!
5. Szeress, és vívd ki, hogy szeressenek!
6. Légy alázatos! Az alázat a bölcsesség és az értelem ajándéka!
7. Mindig légy kedves magaddal és másokkal!
8. Részesülj az érzésekből és a személyes kapcsolatokból!
9. Légy becsületes magaddal és másokkal!
10. Tartsd be ezeket a törvényeket, és tartasd be a többi emberrel is!

HAMÍS TANÍTÓK, ÁLMESTEREK ISMÉRVEI

1. A hamis tanító nem várja, hanem begyűjti a tanítványokat.
2. A hamis tanító tanításának középpontjában nem a Tan, hanem ő maga áll.
3. A hamis tanító a belsőről beszél, de a külsőre figyel.
4. A hamis tanító szeretetről és megbocsátásról beszél, mindaddig, amíg érdekei nincsenek veszélyben.
5. A hamis tanító hízeleg a tanítványainak, míg az igazi számon kérni, dorgálni is tud.
6. A hamis tanító nem kivívja, hanem kiköveteli a tanítványok tiszteletét és odaadását.
7. A hamis tanító szegénységet és szerénységet hirdet, de jól megél a hívek áldozatkészségéből.
8. A hamis tanító minduntalan saját küldetésére, kiválasztottságára hivatkozik.
9. A hamis tanító fennen hirdeti, ő már mentesült a földi élet törvényei, a Karma és az újjászületés alól.
10. A hamis tanító fél a többi tanítótól. A hamisak riválisai, az igaziak leleplezői lehetnek.
11. A hamis tanító fejlődésről beszél, de ő maga nem fejlődik.
12. A hamis tanító híveit, titkokkal, csodákkal, "fizeti ki".
13. A hamis tanító azt hirdeti, hogy az ő áldása, beavatása garancia a tanítvány fejlődésére.
14. A hamis tanító magához öleli a nála gyengébbeket, de eltaszítja az erősebbet.
15. A hamis tanító nem magyarázatot ad, hanem tekintélyekre hivatkozva vakhitet követel.
16. A hamis tanító a saját útját hirdeti a legigazabbnak minden út közül.